Program Konferencji - 10 października

 

09:30-10:00

Rejestracja

10:00-11:00

Elizabeth Webster, Klett
Deutsch als Fremdsprache in aller Welt

S306

11:00-11:15

przerwa

11:15-12:05

Anna Abramczyk, Pearson
Ocenianie kształtujące jako metoda współpracy z uczniami
I nauczyciele szkół państwowych

S306

Klaus F. Mautsch, Klett
Kompetent im Beruf kommunizieren
I nauczyciele szkół wyższych

S310

Wanda Rydlewska-Wiktorowicz, Cornelsen
Augmented Reality - die neue Dimension des Lernens
 I dla nauczycieli szkół prywatnych i wyższych

S308

 

Wilfried Völker, Hueber

Mit MOTIVE effizient und motiviert Deutsch lernen
I nauczyciele szkół prywatnych i wyższych

S309

12:05-12:20

przerwa

12:20-13:10

Katarzyna Zarosińska, The Palms
Kreatywna lekcja j. niemieckiego – Ja, das ist möglich!
I nauczyciele szkół prywatnych i państwowych

S306

Ewa Kapałczyńska, Alicja Kanke-Jabłońska, Cornelsen
UNI-CLILiG Projekte: CLIL im studienbegleitenden Deutschunterricht
 
dla wszystkich grup nauczycieli

S308

Katarzyna Łyp, Klett
DaF leicht? – Und wie?! Leicht unterrichten und unbeschwert lernen?
I nauczyciele szkół prywatnych
 i wyższych (niemiecki jako wykładowy)

S309

Jan Szurmant, Pearson
Deutschlernen für die Zukunft
I nauczyciele szkół prywatnych i państwowych

S310

13:10-14:10

przerwa na lunch

14:10-15:00

Aleksandra Dykta, Lerni 
TiK w Nauczaniu Języków Obcych. 7 Kroków do Sukcesu
 I dla wszystkich grup nauczycieli

S309

Aneta Gładys, Goethe-Institut
Nauczanie języka niemieckiego po niemiecku. Ale jak to zrobić? 
Praktyczne przykłady i wskazówki do używania języka niemieckiego na lekcji
 I nauczyciele szkół prywatnych i publicznych

S306

Luiza Wójtowicz-Waga, PASE
Wszystko tylko nie Geschäftsdeutsch!
nauczyciele szkół prywatnych i wyższych

S310

Danuta Habdas, Klett
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile
 I nauczyciele szkół publicznych i prywatnych

S308

15:00-15:15

przerwa

15:15-16:05

Debata: Jaką przyszłość ma nauczanie języka niemieckiego w Polsce? udział biorą: Ulrike Würz, Joanna Rupp, Agnieszka Bień, Przemysław Gębal, Jacek Członkowski

S309

Jan Olek, PWN
Alle Wege führen nach … Prüfung. Lernen oder vorbereiten
I dla wszystkich grup nauczycieli

S310

Ania Popławska, Fiszkoteka
Ich lerne Deutsch. Eine innere Geschichte I wszystkie grupy nauczycieli

S308

Sylwia Mróz-Dwornikowska, Nowa Era
Zostań mistrzem nauczania! Zarządzanie czasem na lekcji języka niemieckiego w nowoczesnej szkole
 dla wszystkich grup nauczycieli

S306

16:05-16:20

przerwa

16:20-17:10

Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut, Hueber
Sprechen, kommunizieren, zusammen handeln… Podejście zadaniowe na zajęciach języka niemieckiego
 I dla wszystkich grup nauczycieli

S306

Dorota Zawadzka, Bożena Lasoń, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków Zagrożenie wielojęzyczności na uczelniach wyższych 
I nauczyciele szkół wyższych

S308

Jean-Pierre Schneuwly Interkulturelle Erfahrungen in der Diplomatie und im Internationalen Business I dla wszystkich grup nauczycieli

S309

Ilona Borkowska, Instytut Austriacki
Deutsch in der City. Unterrichten an ausserschulischen Lernorten 
dla wszystkich grup nauczycieli

S310

17:10-17:25

przerwa

17:25-18:25

Ulrike Würz , Goethe-Institut (na zaproszenie Cornelsen)
Deutsch für die Zukunft – warum Notizen zu einem Vortrag machen, einen Beschwerdebrief schreiben und ein Projekt vorstellen berufsbezogenes Deutsch sind. (Sprachhandlungen, Lernstrategien)

S306

19:00

kolacja, restauracja PASTA, ul. Kamionkowska 48A